Vrata – vrátka

Základní členění vrat je dle způsobu otevírání:

Křídlová brána

  •  jednokřídlá
  • dvoukřídlá

Pojízdná brána

  • s kolejí
  • samonosná

Všechny způsoby mají své výhody a nevýhody, proto nás ještě před započetím výstavby kontaktujte ohledně stavební připravenosti pro montáž samotných vrat.